Het Projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen stelde, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met de betrokken gemeenten een toegankelijkheidsregeling op voor het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Het openbaar onderzoek liep van 1 mei tot en met 31 mei 2013. Op 25 Juni 2014 werd het reglement officieel bekrachtigd. Het document en bijhorend kaartmateriaal kan je hier raadplegen.

Samenvatting

Wat is een nationaal park?

Een Nationaal Park is een natuurgebied met een aaneengesloten oppervlakte van minstens 1000 ha (10km²), met een karakteristieke flora en fauna. Hoofdfunctie van een nationaal park is natuurbehoud, maar recreatief medegebruik is mogelijk, in zoverre dat er geen schade wordt berokkend aan natuur en landschap.

Wat is een toegankelijkheidsregeling?

Een toegankelijkheidsregeling regelt de toegankelijkheid voor bezoekers. In dit geval voor het Nationaal Park Hoge Kempen.

Waar?

Het Nationaal Park Hoge Kempen omvat 12 000 ha. De regeling is niet van toepassing op privébossen. Het Nationaal Park Hoge Kempen ligt op het grondgebied van As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal.

Het Agentschap voor Natuur & Bos is de beheerder van het Nationaal Park Hoge Kempen en is samen met de gemeenten (voor de gemeentebossen) verantwoordelijk voor het opstellen van deze toegankelijkheidsregeling. Het projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen begeleide, in opdracht van het ANB, het voortraject van de toegankelijkheidsregeling. Dit via een themagroep ‘Toegankelijkheid’, waarin naast de beheerder ook minimaal 1 lid van elke betrokken gemeenten zetelden.

Waarom?

De toegankelijkheidsregeling wordt opgesteld in navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

Wat verandert?

In de toegankelijkheidsregeling worden de reeds bestaande wandel-, fiets- en ruiter- & menroutenetwerken van het Nationaal Park juridische bekrachtigd. Daarnaast worden ook kwetsbare zones, broedzones, begrazingszones, speelzones, hondenzones en een schaatsvijver afgebakend.

Alle paden zijn toegankelijk voor wandelaars, behalve de paden gelegen in de kwetsbare zones. Fietsers, mountainbikers en ruiters zijn enkel toegelaten op de aangeduide paden van het voor hen bestemde routenetwerk.

Kwetsbare zones zijn enkel toegankelijk mits een machtiging van de beheerder, of onder begeleiding van een ranger of andere erkende gids. Broedzones zijn omwille van het ecologisch belang niet toegankelijk van 1 maart tot 30 juni.
De standaardregel “ honden zijn welkom, maar steeds aan de leiband” blijft behouden. In de begrazingszones wordt dit principe verstrengd. Honden zijn niet toegelaten, zelfs niet aangelijnd. In de hondenzones wordt dit principe versoepeld. Honden zijn hier toegelaten zonder leiband. 4 hondenzones zijn afgebakend in de omgeving van de kikbeekbron, de Mechelse Heide en Neerharenbos.

De bestaande speelzones blijven behouden, enkel de speelzone ‘onder de berg’ (Maasmechelen) en ‘bosheide’ (As) wordt geschrapt.

Een deel van de Aspermansvijver wordt afgebakend als schaatsvijver. Schaatsen is pas toegelaten indien het wordt vrijgegeven door de brandweer.