Over ons

Het Nationaal Park Hoge Kempen, in de Belgische provincie Limburg, is een uniek natuurgebied waar meer dan 12 000 hectare bos en heide beheerd en beschermd worden. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maasmechelen, Maaseik, Oudsbergen en Zutendaal. 
Het is het natuurlijke ‘hoogtepunt’ van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, gekend van zijn unieke Fietsroute-netwerk. 

Op 23 maart 2006 werd het Nationaal Park Hoge Kempen officieel geopend. Lees hier meer over het ontstaan van het Nationaal Park.

Nationaal Park Bureau

Een multidisciplinair NATIONAAL PARK BUREAU is namens de Nationaal Park Coalitie belast met een reeks taken teneinde de missie, ambitie, ruimtelijke visie en doelstellingen uit het Masterplan 20-40 waar te maken. 
Daar waar het Masterplan een langetermijnvisie uitstippelt met een tijdshorizon van 20 jaar, heeft het Partnerplan 20-25 een tijdshorizon van 5 jaar. Het plan bepaalt, binnen de Nationaal Park Coalitie van 32 partners, de prioritaire acties, werk- & financieringsafspraken die leiden tot concrete realisaties om het Nationaal Park Hoge Kempen groter, mooier en sterker te maken.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw is de opdrachthouder voor de uitbouw van het Nationaal Park Bureau binnen haar werking.

Partners

De natuurbeheerders (i.c. Agentschap Natuur & Bos, Limburgs Landschap vzw, Natuurpunt vzw, Orchis vzw, ...), gemeentebesturen (i.c. As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen, Zutendaal), provinciebestuur Limburg en de Vlaamse Overheid met hun relevante organisaties, diensten of agentschappen, vormen samen de NATIONAAL PARK COALITIE.

In totaal bestaat de Nationaal Park Coalitie momenteel uit 32 coalitiepartners.

Gemeentelijke partners:

 • Gemeente As
 • Stad Bilzen
 • Stad Bree
 • Stad Dilsen-Stokkem
 • Stad Genk
 • Gemeente Oudsbergen
 • Stad Maaseik
 • Gemeente Maasmechelen
 • Gemeente Lanaken
 • Gemeente Zutendaal

Vlaamse partners:

 • Agentschap Natuur & Bos
 • Departement Omgeving
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • De Vlaamse Landmaatschappij
 • Departement Economie, Wetenschap & Innovatie
 • Agentschap Innoveren en Ondernemen
 • Agentschap Wegen & Verkeer
 • Departement Mobiliteit & Openbare Werken
 • De Vlaamse Waterweg NV
 • Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin
 • Toerisme Vlaanderen
 • Sport Vlaanderen

Provinciale partners:

 • Provincie Limburg
 • Bosgroep Limburg vzw
 • Toerisme Limburg vzw
 • Limburgse Reconversiemaatschappij (nv LRM)
 • Universiteit Hasselt

Andere partners

 • Limburgs Landschap vzw
 • Natuurpunt vzw
 • Orchis vzw
 • Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw