Over ons

Het Nationaal Park Hoge Kempen, in de Belgische provincie Limburg, is een uniek natuurgebied waar meer dan 12 000 ha bos en heide beheerd en beschermd worden. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maasmechelen, Maaseik, Oudsbergen en Zutendaal. 
Het is het natuurlijke ‘hoogtepunt’ van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, gekend van zijn unieke Fietsroute-netwerk. 

Op 23 maart 2006 werd het Nationaal Park Hoge Kempen officieel geopend. 

Partners

Talrijke partners zijn uitgenodigd om het Nationaal Park Hoge Kempen te realiseren.

gemeentebesturen en het provinciebestuur.
Vlaamse overheid: infrastructuurwerken voor ontsnippering, aankoop van bos en heide 
Gemeentelijke, regionale en provinciale diensten voor toerisme: promotie van het Nationaal Park.
Natuur- en Milieuverenigingen: betrokkenheid van mensen in de buurt, onder andere via vrijwillig terreinbeheer 
Horeca-ondernemers vormen de economische dragers van het project en Toerisme Vlaanderen speelt een bepalende rol in het stimuleren van het project als voorbeeld rond duurzaam toerisme.

Om al deze partners en medespelers te laten overleggen en samenwerken, is de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland opgedragen een PROJECTBUREAU op te richten. De medewerkers met diverse achtergronden (natuur, recreatie, toerisme, communicatie,..) werken samen met hun collega’s aan een gemeenschappelijk beleid voor het Nationaal Park. Dit komt onder andere tot uiting in een éénduidige communicatiestrategie en een herkenbare inrichting van het Nationaal Park Hoge Kempen en zijn poorten.
Het Projectbureau organiseert het noodzakelijke overleg, zoekt nieuwe (financiële) mogelijkheden en creëert nieuwe kansen voor de diverse partners.

Sinds maart 2008 wordt de werking van het projectbureau gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.