Nature Payback Projects

Het Nationaal Park Fonds groeit, ook dankzij jou, en daar zijn we blij om. Alle donateurs van het fonds mogen zelf kiezen waar hun bijdrage voor wordt gebruikt. Of het nu gaat over wandelaars die een bankje sponsoren, reisorganisaties, logiesuitbaters, of bedrijven die ons steunen met een gift, een teambuilding-activiteit of investering in onze natuur. 

Elk kwartaal voegen we nieuwe natuurprojecten toe aan onderstaande lijst, en als donateur mag jij kiezen welk project je sponsort. Wij begeleiden je hierin, en zorgen voor communicatiemiddelen zoals teksten, beeldmateriaal, logo's enzoverder. Op die manier kan je jouw community informeren over het natuurproject dat je steunt. 

Natuurherstelprojecten 2024

Herstel elzenbroekbossen in Natuurgebied Vallei van de Abeek.

Het brongebied van de Vallei van de Abeek is omwille van aanwezige en potentiele natuurwaarden opgenomen in het Habitatrichtlijngebied B2200030. In een ver verleden werden deze beekvallei vooral gebruikt voor het neerpoten van een weekendhuisjes inclusief een uitgegraven visvijver. Met de vrijgekomen grond werden rondom de dijken verhoogd en verloor deze zone zijn natuurlijke sponswerking en koolstofbuffer. Bedoeling is om deze sponswerking en koolstofbuffer terug te activeren en een geschikte uitgangssituatie te creëren voor een aantal zeldzame habitattypes. De huidige situatie is omwille van vervallen, antropogene elementen niet habitatwaardig.

Foto: Marleen Massonnet

Red de valleien en bosgebieden van Zutendaal

We hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op de aankoop van percelen op het grondgebied van de gemeente Zutendaal. Dit verhaal proberen we door te zetten. Met name in de natte valleien proberen we te werken naar een aaneengesloten natuurgebied met veel potentieel voor natte natuur. Maar ook rondom de valleien wordt er gewerkt naar een buffergebied dat een overgang aan vegetatietypen mogelijk maakt. Na de aankoop worden vaak vakantiehuisjes en andere constructies verwijderd en wordt het perceel terug aan de natuur gegeven. Aankopen is de eerste stap om grootschalig natuurherstel in een vallei mogelijk te maken.

 

Platte Lindenberg als verbinding- en uitvalsbasis voor gladde slang, nachtzwaluw en boomleeuwerik

Om de populatie gladde slang te behouden, willen we deze droge heide open houden door een jaarlijkse seizoensbegrazing met schapen. Hiervoor willen we een permanent schapenraster plaatsen. We willen tegelijkertijd van deze gelegenheid gebruik maken om het deel verboste heide onder een hoogspanning terug te zetten, om aldus het leefgebied van plaatselijke populaties uit te breiden. Slecht beheer van de vorige eigenaar onder de hoogspanning, leidde tot het dichtgroeien met uitlopende stronken van Amerikaanse vogelkers. Het doel van het project is de uitbreiding van de aanwezige populatie gladde slang en het creëren van geschikt habitat voor zowel nachtzwaluw als boomleeuwerik.

Foto: Erwin Christis

Platform/toren voor vogelobservatie

Om wandelaars en natuurgenieters optimaal te laten genieten van de avifauna in de rijke natuur van de vijvercascade in de Hoefaert (Bilzen) wensen we de visuele waarnemingen graag te vergroten doormiddel van een observatieplatform/toren.

Vogelwaarnemingen Munsterbos

Onze vogelwerkgroep Munsterbos doet al +/- 10 jaar tellingen en ringwerk.  Hiertoe hangen 200 nestkasten in de verschillende biotopen van het reservaat. De gegevens van deze tellingen worden gebruikt om het beheer in het gebied af te stemmen op de populaties. In de voorbije 10 Jaar maakten en /of financierden  de vrijwilligers zelf de nestkasten.  Omdat het gebied intussen steeds groter wordt hebben we de handen vol met andere taken, en is het belangrijk van degelijke nestkasten te voorzien.
De gemiddelde prijs van een degelijke nestkast is tegenwoordig 25€.  Hiervoor zoeken we extra middelen.

Trekkershutten Eisden
Trekkershutten Nationaal Park Trail

De National Park Trail is een lange-afstandswandeling van 110km langs de hoogtepunten van het Nationaal Park Hoge Kempen, en is hoort bij de 25 mooiste wandelingen van Europa. Om de wandelaars en lopers die deze trail afleggen van meer comfort te voorzien, bouwen we op dit moment 2 trekkershutten in het gebied bij het voormalige station van Eisden. Deze twee trekkershutten bieden plaats aan 2 x 4 gasten, en hebben sanitair en een basiskeuken. De trekkershutten liggen op het einde van etappe 2, en bieden de sportievelingen een ideale slaapplek op hun avontuurlijke tocht.
Voor de afwerking van de trekkershutten zoeken we nog een restbudget. Uiteraard zal de naam van de donateur vermeld worden aan de trekkershutten, zodat dit ook mooie promotie is naar de honderden fietsers, wandelaars en lopers die hier dagelijks voorbij komen. En natuurlijk zullen de overnachters zelf heel tevreden zijn met uw bijdrage waardoor ze van een comfortabele nacht kunnen genieten in een door u gesponsorde trekkershut.

 

Welk project steun jij?


Neem contact op voor meer info over onze natuurprojecten: