Natuur en landschap

Het Nationaal Park Hoge Kempen is het grootste aaneengesloten bos- en natuurgebied in Vlaanderen. De Hoge Kempen ontleent haar naam aan het Kempens Plateau. Dat laagplateau bestaat uit glaciaal erosiemateriaal van onder andere de Ardennen en is de puinkegel van de Maas. Het ligt gemiddeld 50 meter hoger dan de rest van de Kempen. Er zijn grote gelijkenissen met de rest van de Kempen qua landschap, soorten en habitats, maar ook enkele markante verschillen. Dit grotendeels door de stenige ondergrond, de bijzondere reliëfvormen, de relatief grotere oppervlakte aan bos- en natuurgebieden en een aantal specifieke post-industriële landschappen ten gevolge van de grind- en zandwinning en de mijnbouw.

Verrassende landschappen en bijzondere soorten

Het meer dan 12.000 hectare grote Nationaal Park is een echte hotspot van biodiversiteit. In de Hoge Kempen leven meer dan 9.000 soorten planten en dieren. Als het zou lukken om alle soorten die er leven ook te vinden, mag je daar nog minstens 1.600 soorten bijtellen, en wordt de kaap van 10.000 soorten ruim overschreden. Om je een idee te geven: dat is een kwart van de soortenrijkdom in Vlaanderen.

Hier wandel je door de paarse heide, gouden duinen, eindeloze bossen en langs schitterende vennen. De terrils en schachtbokken kenmerken de horizon en verraden het mijnverleden van Belgisch Limburg. Het Nationaal Park Hoge Kempen bestaat voor ongeveer 70% uit bos. Een van de populairste landschappen voor de bezoekers is de heide, maar slechts 10 procent van het Nationaal Park bestaat uit natte en droge heide. Hier leven bijzondere soorten die echt van deze heidegebieden afhankelijk zijn, zoals: de Gladde slang, het Heideblauwtje en de Zadelsprinkhaan.

Benieuwd naar meer? Je kan het Natuurrapport 2000-2020 van het Nationaal Park Hoge Kempen kopen via de webshop van Wandelen in Limburg of vraag je gratis digitale versie aan. 

Enkele typische soorten uit het Nationaal Park Hoge Kempen

Woudaap, Rode dophei, Zadelsprinkhaan, Klokjesgentiaan (plant), Goudrandschallebijter, Speerwaterjuffer, Ree, Grauwe klauwier, Beekprik (Foto's: VILDA)

Meer weten over natuurbeheer in het Nationaal Park?