Waar mag ik wandelen?

In de media verschenen berichten over de zogenaamde ‘omgekeerde toegankelijkheid’. In het Nationaal Park Hoge Kempen is er echter een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling. Voorlopig blijft die van kracht en verandert er niets.
Meer info over deze van kracht zijnde toegankelijkheidsregeling vind je hier.

Wil je meer weten over de omgekeerde toegankelijkheid, dan kan je terecht op www.natuurenbos.be.