Raadpleging Alternatievenonderzoeksnota uitdoven bedrijventerrein Op de Berg

Het bedrijventerrein Op de Berg is één van de storende enclaves van het Nationaal Park Hoge Kempen.  Het uitdoven van het bedrijventerrein is vanaf de oprichting ingeschreven in het Masterplan (2002) van het Nationaal Park en sindsdien opgenomen in verschillende beleidsplannen van gemeente en provincie.
In 2016 besliste de Vlaamse Regering om te onderzoeken hoe dit zou moeten gebeuren. Er werd een onderzoeksteam aangesteld. Dit team stelt nu voor om 5 alternatieven verder te bestuderen. De alternatieven verschillen door de vraag of al of niet grind- en/of zandwinning moet worden ingezet om de operatie betaalbaar te maken. Daardoor ontstaan dan weer opnieuw delfstofwinningen.
Een eerste stap in het onderzoek is de zogenaamde “alternatievenonderzoeksnota (AON)”. Deze nota wordt ter raadpleging voorgelegd aan de bevolking. U kunt ze raadplegen bij de gemeente Maasmechelen, Dilsen-Stokkem of As.  De nota kan gedownload worden bij www.complexeprojecten.be/Projecten.

Als u vindt dat:
-    meer alternatieven moeten bestudeerd worden of
-    de alternatieven anders moeten bestudeerd worden
kan U uw opmerkingen schriftelijk indienen tot uiterlijk 23/06/2018.

Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs of stuur hem aangetekend naar:
•    Departement Omgeving (afdeling GOP), Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt,
•    Gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen,
•    Gemeente Dilsen-Stokkem, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem,
•    Gemeente As, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As.
U kan uw inspraakreactie ook mailen naar opdeberg.omgeving@vlaanderen.be

Infomarkt

In het kader van de raadpleging wordt ook een infomoment georganiseerd over de alternatievenonderzoeksnota op dinsdag 5 juni 2018 van 17h tot 20h.  Dit infomoment gaat door in het gemeentelijk sportstadion, Kolenmijn Limburg-Maaslaan 2 te Maasmechelen.