Hoge Kempen, hoge baten

In 2010 voerde het vooraanstaande Nederlands economisch onderzoeksbureau Triple E, een onderzoek naar de baten van het Nationaal Park Hoge Kempen. De opmerkelijke resultaten van dit onderzoek werden samengevat in het boek “Hoge Kempen, hoge baten”.

Het onderzoek maakte duidelijk dat de natuur van het Nationaal Park Hoge Kempen anno 2010 goed was voor:

  • Het jaarlijks uit de lucht halen van 80 ton fijn stof, de aangroei van 20 000 m³/jaar hout en de winning van 20 miljoen m³/jaar drinkwater, goed voor 15% van de jaarproductie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
  • Jaarlijkse baten door CO²-opslag, waterzuivering en fijn stof-opvang van meer dan 1.2 M. Euro per jaar.
  • 5100 arbeidsplaatsen in de regio, waarvan 190 specifiek omwille van de aanwijzing als Nationaal Park in 2006.
  • Een omzet van 191 M. Euro/jaar van bedrijven in aanverwante sectoren in de regio.
  • Een jaarlijkse belastinginkomst voor de overheid van meer dan 13 M. Euro/jaar omwille van deze omzet.
  • Een meerwaarde van vastgoed binnen een straal van 300 meter rond het Nationaal Park van meer dan 8 M. Euro.
  • Een jaarlijks terugverdieneffect voor de overheid via het mechanisme van onroerende voorheffing en registratierechten van 1.4 M. Euro/jaar omwille van deze meerwaarde.

Dat daarenboven het project een structurele bijdrage levert aan het behoud van biodiversiteit (en de internationale verplichtingen hieromtrent) en het een significante bijdrage levert aan het welzijn en de gezondheid van omwonenden en de meer dan 700 000 bezoeker per jaar, werd niet eens meegenomen in deze berekening.  Deze waarden laten zich immers maar moeilijk in geld uitdrukken.