Nieuwe uitkijktoren voor Ecotron

De ‘Tronton’ is een uitkijktoren die bezoekers van Connecterra een blik gunt op de koepels van de Ecotron Hasselt University. De opening van deze uitkijktoren, door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), is de kroon op het werk in een ambitieus project omtrent ‘wetenschapspopularisatie’ in en om het Nationaal Park Hoge Kempen in het algemeen en de ‘Ecotron Hasselt University’ in het bijzonder.

Hiernaast werden, in het kader van dit project, Rangers opgeleid, educatieve pakketten uitgewerkt, een buitenklas gebouwd en de toegankelijke ruimte in de Ecotron van een aantrekkelijke en informatieve expo voorzien.

En dit met succes want sinds de opening van de ‘Ecotron Hasselt University’ in november 2016, namen meer dan 8350 mensen deel aan een ‘Ecotron’-activiteit, en dat meestal onder begeleiding van vrijwillige Rangers. Een kwart van hen waren scholieren. Opmerkelijk zijn eveneens de hogeschool- en universiteitsstudenten uit meer dan 25 landen (Brazilië, Oeganda, Zuid-Afrika,..) die de Ecotron bezochten.

Draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek

Dit project, dat liep van 2014 tot 2019, werd financieel mogelijk gemaakt door het Departement Energie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse Overheid, met als doel de werking en de resultaten van de unieke ‘Ecotron Hasselt University’, te vertalen naar het grote publiek en zo draagvlak te creëren voor wetenschappelijk onderzoek.

Omwille van de lage participatiegraad van scholieren in het Maasland aan universitair onderwijs, werd bijzondere aandacht besteed aan scholieren. Naast de nabijheid van het Nationaal Park was dit overigens één van de redenen waarom Universiteit Hasselt er voor koos om het Field Research Centre en de Ecotron in Connecterra (hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park en onderdeel van Terhills) te bouwen.

Tronton

Jaarlijks bezoeken meer dan 40 000 bezoekers Connecterra en zo komen ze in contact met de ‘Ecotron Hasselt University’. Via een tijdelijk uitkijkplatform en info-panelen werden zij de voorbije jaren geïnformeerd over het hoe en waarom van deze onderzoeksinstallatie. Met de bouw van de ‘Tronton’, naar een ontwerp van noAarchitecten en uitgevoerd door Werkplaatsen Hengelhoef, krijgt dit uitkijkplatform een permanent karakter. Het laat de individuele bezoekers toe een blik te werpen in de koepels van de Ecotron. Onderin wordt via een korte film over ‘the making of’ en een video-animatie over de CO²-cyclus, duiding gegeven bij het opzet van de Ecotron.

Klimaatspijbelaars

De Universiteit Hasselt, met haar Centrum voor Milieukunde (CMK) en het Field Research Centre (FRC) in Maasmechelen, zal ook in de toekomst een sterke partner van het Nationaal Park Hoge Kempen blijven. In hun zoektocht naar een passend antwoord op de ‘klimaatspijbelaars’ van de voorbije maanden, kozen immers heel wat scholen er voor om de inspanningen rond milieu- en klimaateducatie te intensiveren. Het aanbod van goed uitgeruste en wetenschappelijk onderbouwde instellingen op dit vlak, blijkt echter schaars te zijn.

Het ‘Field Research Centre’ en het klimaatonderzoek in de ‘Ecotron’, een unicum in de wereld,  bieden een unieke kans om aan die vraag tegemoet te komen. Het verderzetten van de inspanningen op het vlak van wetenschapspopularisatie is dan ook cruciaal.

Expo ‘The Nature of Life’

De komende weken zal Regionaal Landschap Kempen en Maasland met alle betrokkenen (LRM, LSM, UHasselt, Provincie Limburg, Gemeente Maasmechelen, Agentschap Natuur en Bos, Departement EWI,…) nagaan hoe een innovatieve expo rond het ontstaan van het leven, wat dit leven bedreigt en hoe we het tij alsnog kunnen keren, gerealiseerd kan worden.

Dat dit universele verhaal over biodiversiteit, klimaatverstoring en energietransitie verteld kan worden nabij het eerste en enige Nationaal Park in België én op de site van een voormalige steenkoolmijn, is daarbij uniek.