Molenberg maakt plaats voor natuur

De site ‘Molenberg’ is gekend in Rekem als voormalige kolonie voor verzwakte kinderen, die hier konden genieten van de zuivere lucht om terug op krachten te komen.
In 2007 kocht de Vlaamse overheid het domein als enclave in het Nationaal Park Hoge Kempen. De site is omgeven door waardevolle en kwetsbare natuurgebieden met Europese bescherming.
De daaropvolgende jaren zijn verschillende partijen actief benaderd voor een mogelijke invulling van openbaar nut, zoals ecotoerisme, bezinning of natuuronderzoek. Geen enkele partij bleek kandidaat door de beperkingen omwille van de ligging en de hoge renovatiekost. In 2019 is Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid overgegaan tot afbraak van de gebouwen om plaats te maken voor meer natuur.
Het CKG Molenberg (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) heeft een nieuw plek gevonden in Bilzen.

Molenberg maakt plaats voor natuur

Meer info: