Limburg zaait 2023

Limburg Zaait zorgt voor meer biodiversiteit in jouw buurt

Geef de biodiversiteit in jouw buurt een boost met de samenaankoop van zaadgoed voor bloemrijke akkers en weides. De jaarlijkse campagne ‘Limburg Zaait’ is een initiatief van de 3 Limburgse Regionale Landschappen. Nog tot 24 februari kan je voordelig zaadgoed bestellen om zo Limburg te laten bloeien.

Bloemenakkers en bloemenweides zorgen voor een enorme biodiversiteit. De bloemen en kruiden trekken vlinders, bijen en hommels aan die zich tegoed doen aan de nectar. Ook tal van vogelsoorten profiteren van de zaden en insecten. Sommige brengen er zelfs hun jongen in groot of gaan er in schuilen. Daarnaast krijgen ook enkele natuurlijke akkerkruiden de kans om te kiemen door de lage zaaidichtheid. Kortom het aanleggen van een bloemenakker of bloemenweide oogt niet alleen mooi, ook de natuur vaart er wel bij.

“De klimaatverandering maakt het steeds moelijker om ons biodivers landschap te behouden. De zoektocht naar meer klimaatadaptieve zaadmengesels is dus noodzakelijk om de biodiversiteit in Limburg in stand te houden. In het aanbod proberen we hierop dan ook zo veel mogelijk in te spelen. Zo is het ‘Luzernemengsel’ droogteresistent omdat de plant beschikt over een diep en krachtig ontwikkeld wortelsysteem dat tot wel 4,5m diep kan groeien. Ook het ‘Tweejarig bloemenmengsel voor zomertortel’ is hier een voorbeeld van. Het mengsel levert voedsel aan de deze bedreigde, kleinste duivensoort in Vlaanderen.” – Bert Lambrechts, gedeputeerde en voorzitter van de Regionale Landschappen

Dit jaar worden 9 verschillende soorten mengsels te koop aangeboden. Alle zaden zijn streekeigen én onbehandeld, waardoor er geen schadelijke en chemische stoffen de bodem kunnen aantasten. Iedereen die een bloemenrijk perceel willen aanleggen, kan nog tot en met 24 februari 2023 zaadmengsels bestellen via www.limburgzaait.be.