Inrichtingswerken mijnterrils in Thorpark

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid start in september 2021 met werken rond deze mijnterrils.  Dit gebied genaamd Klaverberg is onderdeel van Thorpark en maakt deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Klaverberg is een beschermd natuurdomein waar ook recreanten welkom zijn.  Om de kwetsbare natuur beter te beschermen en het comfort van de bezoekers te verhogen, worden een aantal ingrepen en werken gepland.  Dit zorgt voor belevingsvolle ontspanningsmogelijkheden en een optimale sturing van de bezoekers.

Zo wordt de vlakte tussen de twee terrils een rustzone met aan de rand wandelpaden. Dit biedt bescherming aan vogels die hun nest op de grond bouwen en aan de gladde slang, een Europees beschermde diersoort die hier voortkomt. Een raster rond de terrils maakt schapenbegrazing mogelijk. 

Het extra comfort voor recreanten bestaat o.a. uit wandelroutes in een halfverharding, een trap naar de top van de niet begroeide terril, een slenterboulevard op de rand van het laagste plateau en mountainbiketrajecten voor gevorderden op de beboste oostflank van de lage terril. De parking aan de Fazantenstraat wordt heraangelegd en voorzien van een hondenlosloopzone. 

De werken en aanpassingen passen in een structuurvisie die is overeengekomen met de partners.  De toegankelijkheid van Klaverberg zal vastgelegd worden in een regeling die vermoedelijk in het najaar van 2021 in openbaar onderzoek gaat. Hierbij wordt gemikt op het zo veel mogelijk verzoenen van natuurbescherming en recreatie.  

Om bezoekers te informeren over de werken, en een zicht te geven op de veranderingen werden in augustus infowandelingen en een webinar georganiseerd. Zo is eer een mooie symbiose gegroeid tussen natuurorganisaties, burgers, bezoekers en overheid. Met die mooie win-win worden de werken binnenkort aangevat.