Van oktober 2020 tot maart 2021 wordt er in de gebieden Oudsberg, Ophovenerheide, Mechelse Heide en Kikbeekbron gewerkt ten voordele van de heivlinder.

De heivlinder is een warmteminnende soort, die leeft in vrij open gevarieerde heide- en duinlandschappen. Zonnend met gesloten vleugels op kale zandbodem of verpozend op een boomstam gaat de heivlinder in de omgeving op. Goede camouflage en de vaak korte snelle krachtige vluchten kenmerken deze onopvallende maar ook sierlijke vlinder als geen ander.

Doorheen de tijd zijn om tal van redenen veel geschikte leefgebieden verdwenen en sterk ingekrompen. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid neemt daarom, in uitvoering van het Soortenbeschermingsprogramma voor heivlinder, maatregelen om de huidige populaties te behouden en te versterken.

Er wordt ingezet op het verbinden van leefgebieden met elkaar en het verhogen van de kwaliteit van de leefgebieden door het creëren van warme open zonnige zandplekjes, geschikte waardplanten voor eiafzet en voldoende en gevarieerde nectarbronnen. Bomen of struiken zorgen dan voor beschutting of verkoeling bij zeer warm weer, net zoals overgangen naar vochtige milieus. In deze omgeving voelt de heivlinder zich helemaal thuis, net zoals vele andere meeliftende soorten.

Meer info over het Soortenbeschermingsprogamma van de heivlinder: www.natuurenbos.be/sbpheivlinder

Foto: Vilda - Lars Soerink