Een beetje geschiedenis

Al van bij de oprichting in 1990 van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland, sluimerde het idee om een Nationaal Park in Vlaanderen op te richten.

  • Na de succesvolle campagne ‘Hoge Kempen, Groene Kans’ in 1998 van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, kwam dit idee in een stroomversnelling. De Vlaamse Regering gaf de opdracht een Masterplan op te stellen. In dit plan werden de krijtlijnen uitgezet voor de uitbouw van het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit plan werd door alle betrokken gemeentebesturen en het provinciebestuur eind 2001 aan de bevoegde Vlaamse Minister Dua overhandigd.
  • Als gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 verwierf het concept een officiële plaats in het Limburgse reconversiebeleid.De Ministers bevoegd voor Leefmilieu en Toerisme werden opgedragen hun reguliere middelen optimaal aan te wenden om het concept te realiseren. De Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij (Lisom) kreeg de opdracht 28 miljoen Euro te reserveren voor de realisatie van bepaalde onderdelen van het plan.
  • Sinds maart 2003 heeft de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland het Projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen opgericht.
  • De Stuur-en Projectgroep werd midden 2003 geïnstalleerd.
  • Op 25 januari 2004 zette de gemeente Maasmechelen, op initiatief van Vlaams minister Sannen, een belangrijke stap, door meer dan 1000 ha van haar eigendommen via een huurcontract in te brengen in het Nationaal Park.
  • De opening van het eco-veloduct, in aanwezigheid van de Minister Tavernier en Bossuyt in het voorjaar van 2004, was een belangrijke stap in het ontsnipperen van de Hoge Kempen.
  • In juni 2004 werd het nieuwe logo en brand aan pers, politiek en publiek in Genk voorgesteld.
  • Op 23 maart 2006 werd het Nationaal Park Hoge Kempen officieel geopend door Europees Commissaris voor Leefmilieu Stavros Dimas in aanwezigheid van alle betrokken Burgemeesters, de Gouverneur, leden van de Bestendige Deputatie en de Vlaamse Regering en leden van het Europees en het Vlaams Parlement.

Vanaf deze dag wordt er naar hartelust gewandeld en gefietst in het Nationaal Park.

Toenmalig Europees Commissaris voor Leefmilieu Stavros Dimas was aanwezig tijdens de officiële opening van het Nationaal Park