Beheerwerken Vallei van de Kikbeekbron

Vanaf 25 augustus 2021 vinden er beheerwerken plaats in de vallei van de Kikbeekbron ten voordele van de heivlinder. De werken zullen langs de blauwe wandellus gebeuren ter hoogte van de gaspeldoren.

De heivlinder is een warmteminnende soort van vrij open gevarieerde heide- en duinlandschappen in Vlaanderen. Zonnend met gesloten vleugels op kale zandbodem of verpozend op een boomstam gaat de heivlinder in de omgeving op. Goede camouflage en de vaak korte snelle krachtige vluchten kenmerken deze onopvallende maar ook sierlijke vlinder als geen ander. Hier wordt gewerkt aan natuur! Doorheen de tijd zijn veel geschikte leefgebieden verdwenen en sterk ingekrompen om tal van redenen. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid neemt daarom in uitvoering van het Soortenbeschermingsprogramma voor heivlinder maatregelen om de huidige (meta)populaties te behouden en te versterken via plaatselijke uitbreidingen. Daarnaast bevorderen de aanleg en optimalisatie van stapsteengebieden en corridors genetische uitwisseling en kolonisatie van nieuwe of voormalige leefgebieden. Een netwerk wordt op deze manier met elkaar verbonden en ingericht.

Om de kwaliteit van het leefgebied te verhogen zijn inrichtin- en beheerwerkzaamheden gericht op het creëren van warme open zonnige zandplekjes, geschikte waardplanten voor eiafzet en voldoende en gevarieerde nectarbronnen. Bomen of struikenzorgen voor beschutting of verkoeling bij zeer warm weer, evenals overgangen naar vochtige milieus. In deze omgeving voelt de heivlinder zich helemaal thuis, net zoals vele andere meeliftende soorten.

We verwachten dat de werken ongeveer een maand zullen duren.