Annuleringsvoorwaarden Rangers

Bij Rangerreservaties is de volgende annuleringsregeling van kracht:
  • Bij annulering meer dan 21 kalenderdagen voor de datum van de activiteit, worden geen kosten in rekening gebracht. Indien u reeds  betaald had, krijgt u uw geld terug.
  • Bij annulering tussen 21 en 8 kalenderdagen voor de datum van de activiteit rekenen wij een administratieve kost van 10 euro aan.
  • Bij annulering binnen de 7 kalenderdagen voor de datum van de activiteit rekenen wij het volledige bedrag aan.
Slecht weer garantie:

Bij extreem slecht weer kan in gemeen akkoord de activiteit doorgeschoven worden naar een nieuwe datum, of krijgt u uw geld terug.
Let wel, deze garantie is enkel geldig als er de dag zelf, voor aanvang van de activiteit telefonisch overleg was met:

  • De Rangerorganisatie +32 (0)89 65 56 51 (weekdagen)
  • De Ranger (weekend)
Overmacht: 

De Rangerorganisatie behoudt zich het recht activiteiten te annuleren zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor het eventuele 
verlies van inkomsten door derden. Deze annulering gebeurt uit veiligheidsoverwegingen voor de bezoekers en gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden zoals: storm, overstroming, zware sneeuwval, het van overheidswege afsluiten van natuurgebieden (epidemierisico, brandgevaar,...).
In geval van overmacht geldt dezelfde regeling als bij extreem slecht weer.