Cosmic Café - Tijd voor biodiversiteit - Ignace Schops

Date: 
Emplacement: 
Cosmodrome
Planetariumweg 19
3600 Genk
BE

Tijd voor biodiversiteit! 

Het
gaat niet goed met de gezondheidstoestand van onze planeet. Zowat alle
indicatoren kleuren rood. Met meer dan 8 miljard mensen moeten we ons de
vraag stellen hoe groot de draagkracht is van onze planeet. Want we
verliezen in snel-tempo onze comfortzone: door opwarming van de aarde
nemen de orkanen, overstromingen en hittegolven in frequentie en in
hevigheid toe. Oogsten gaan verloren, de beschikbaarheid van zuiver
drinkwater en propere lucht verkleinen, natuurlijke ecosystemen storten
in elkaar samen met de soorten die er hun leefgebied hebben.

Dit
is veel dramatischer dan we op het eerste zicht denken. De Corona
pandemie was geen gevolg, maar een symptoom van planeet in onevenwicht.
Oorlogen en groeiende volksmigraties versterken de al rood uitslaande
verstoorde indicatoren. Vijftig procent van de wereldeconomie is
afhankelijk van natuurlijke ecosystemen. In het globale zuiden bedraagt
deze afhankelijkheid zelfs 80 procent. Een onhoudbare situatie. 

Met het boek “Limits to Growth” voorspelde de Club van Rome
al in 1972 dat de westerse neoliberale economie geen garantie was voor
een duurzame toekomst. Het wordt nu elke dag duidelijker en schrijnender
dat er wel degelijk grenzen zijn aan een éénzijdig groeidenken. Op de
laatste klimaattop in Egypte waarschuwde Antonio Guterres,
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat we nog steeds op de
snelweg naar de hel rijden, met onze voet nog volop op het gaspedaal.
Hoe moet het dan verder? 

We moeten nu een keuze maken. De
uitstoot van de broeikasgassen moet met de helft verminderen en de
achteruitgang van de biodiversiteit moet gestopt worden. Als we onze
drang naar louter economische groei op de korte termijn kunnen verleggen
naar het duurzaam investeren in onze eigen planeet, dan betaalt die
investering zichzelf vele jaren lang en met een gegarandeerde winst
terug. We moeten nu durven kiezen voor de omkering en voor een
langdurige bloei op een gezonde aarde.

Als niets zeker is, is alles mogelijk.  kattevennen@genk.be
089/65.55.55
https://www.kattevennen.be/nl/cosmodrome/event/cosmic-cafe-tijd-voor-biodiversiteit-ignace-schops-19-oktober

12/06

22/06

23/06

26/06

28/06

30/06

Pages