Aanpassing wandelaanbod Connecterra

Door de start van de werken aan Terhills Resort zijn 2 wandelroutes tijdelijk onderbroken.

Wandelroutes Connecterra aangepast

Het wandelaanbod op Connecterra is tijdelijk aangepast omwille van de bouwwerkzaamheden van het Terhills Resort.
Om ieders veiligheid te garanderen, zijn gele en rode wandelroute ten noorden van de “Grote Plas” tijdelijk onderbroken. Als alternatief stellen we de paarse route van 13 km voor, inclusief enkele nieuwe paden op de flanken van de terrils! Om de wandeling sluitend te kunnen maken, moet je wel twee keer het zelfde pad langs het water volgen. We hopen zo snel als mogelijk de onderbroken wandelroutes opnieuw te openen en een vernieuwd wandelaanbod te lanceren (vermoedelijk najaar 2019). Ondertussen doen we er alles aan om de hinder te beperken en je veiligheid en comfort te garanderen.

Daarvoor rekenen we op je steun en begrip.

Aan het onthaal van Connecterra is een gratis folder beschikbaar met het aangepaste wandelaanbod.