Nationaal Park Fonds

Draag je het Nationaal Park Hoge Kempen een warm hart toe? 

Doe een gift aan het Nationaal Park Fonds. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van natuur in het Nationaal Park en haar omgeving. Het Nationaal Park fonds hoort tot het streekfonds 'Een hart voor Limburg' van de Koning Boudewijn Stichting.

Je vrijwillige bijdrage kan je storten op 733-0733033-34 (IBAN: BE68 7330 7330 3334 - BIC: KRED BE BB). Voor elke gift van minimaal 40 euro krijg je een fiscaal attest.